Vergoeding

Wat wordt er voor u vergoedt?

Behandeling van personen van 18 jaar en ouder worden vergoed vanuit een aanvullende tandzorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandzorgverzekering worden de kosten van behandeling niet, gedeeltelijk of volledig vergoed. Informeert u altijd voor de behandeling naar uw eigen specifieke situatie bij uw zorgverzekeraar!

Zie voor meer informatie over de verschillende aanvullende verzekeringen en hun premies en vergoedingen op zorgverzekering.net 

Tot 18 jaar worden behandelingen VOLLEDIG vergoed vanuit de basisverzekering. 

Verzekering

Wij werken als praktijk samen met Infomedics wat betreft de facturering. Dit betekent dat u een rekening krijgt van Infomedics. 

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Het resterende deel betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal het bedrag dan aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

logo.svg